Princíp metódy

Je všeobecne známe, že až 70% chorôb môže mať psychosomatický pôvod. Znamená to, že súvisí s duševným stavom človeka a jeho vzťahom k telu. Všetky emocionálne bloky súvisiace s uvedenými problémami nás môžu obmedzovať, brzdiť a robiť nešťastnými v živote.

Pri práci s klientom sa využíva svalový test z kineziológie. Pomocou neho je možné získať informácie, ktoré sú potrebné pri procese pochopenia problémovej situácie. Sú to napr. pocity v súvislosti s problémom v prítomnosti, vek v minulosti, kedy sa iná podobná stresová situácia mohla odohrať a tak výrazne ovplyvniť správanie človeka v podobnej situácii, intenzita stresu, pozitívna vôľa na riešenie situácie a iné.

V určitej životnej situácii sa môže stať, že človek nereaguje tak, aby bol spokojný sám so sebou, alebo zažije traumu, ktorá ho môže výrazne poznačiť. Ak sa opätovne dostane do podobnej situácie, môže sa automaticky prejaviť stres v dôsledku očakávania negatívneho výsledku. V strese sa chováme tak, že opakujeme naučené reakcie. Najhorší spôsob reakcie na stres je poprieť ho! Vedci dokázali, že zmenou pohľadu na situáciu človek dokáže zmeniť pocity s ňou súvisiace. To znamená, že zvládne reagovať tak, aby sa v stresovej situácii cítil lepšie.

Práca s klientom

  • * Začiatok sedenia je zameraný na presné pomenovanie problému počas krátkeho rozhovoru.
  • * Následne sa pracuje prostredníctvom svalového kineziologického testu. Ten pomôže získať informácie dôležité pre pochopenie situácie.
  • * Ďalej sa používajú špeciálne techniky a cvičenia, ktoré pomáhajú uvoľniť stres súvisiaci s príčinou a klient hľadá nové riešenia, ktoré sú pre neho prijateľnejšie a nespôsobujú stres.
  • * Na konci sedenia sa klient často cíti uvoľnenejšie, pokojnejšie a má informácie o tom, ako môže riešiť svoj problém.
  • * Úspešnosť sedenia závisí od ochoty klienta vedome zmeniť niečo vo vlastnom živote a takým spôsobom nadobudnúť iný pohľad na situáciu, ktorá bola pôvodne pre neho náročná alebo neprijateľná.
Vzdaj sa lupienkov vlastnej minulosti, aby si mohol rozkvitnúť.